Lupa- sekä rakennesuunnitelmat

Suunnittelen lupakuvat varastorakennuksiin, omakotitaloihin sekä halleihin ammattitaidolla asiakkaan toiveiden mukaisesti. Rakennesuunnitelmissa huomioidaan kohteen ja ympäristön vaatimukset rakenteille sekä asiakkaan toiveet ja suunnitellaan rakenteet sen mukaisesti.

Energiatodistukset


Uudisrakennuksiin rakennuslupahaun yhteydessä, sekä jo olemassa oleviin rakennuksiin tarvittavat energiatodistukset.

3D- suunnitelmat

Rakennusten 3d-suunnitelmat.

Pääsuunnittelijan tehtävät

Pääsuunnittelijana huolehdin suunnitelmien riittävästä laajuudesta sekä laadusta. Hoidan myös tarvittaessa rakennuslupahakumenettelyn asiakkaan puolesta tai autan siihen liittyvissä asioissa.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Valvontatehtävät määräytyvät laissa määrättyjen tarkastusten mukaisesti. Asiakkaalle voin myös tarjota kokonaispaketin, johon sisältyy valvontatehtävien lisäksi myös kustannuslaskenta.

Kuormituslaskelmat

Rakennusten jäykistyslaskelmat sekä palkkien mitoitus.